Recreate this Entremet using the Goccio band @silikomart , pectin nh, raspberry aroma, pistachio paste, rose petal, freeze dried raspberries.